4/AAC6f_AI4bchNzBCsuxmfLaMamaTJXpI8dFACULzpF8yXYB80rLZhhk

Premium classifieds

Kanda *808#, Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Tohoza.com Nta Internet, Kigali, Rwanda

Kanda *808#, Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Tohoza.com Nta Internet, Kigali, Rwanda

Kanda * 808 # Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Toho...

Kanda *808#, Usome AKAZI kuri Tohoza.com Nta Internet ukoresheje, Kigali, Rwanda

Kanda *808#, Usome AKAZI kuri Tohoza.com Nta Internet ukoresheje, Kigali, Rwanda

Kanda * 808 # Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Toho...

COM&C Ltd: Communication, Web  and Computer Services, Kigali, Rwanda

COM&C Ltd: Communication, Web and Computer Services, Kigali, Rwanda

COM&C Ltd: Communication, Web  and Comput...

MoreIsoko ryo gukodesha no gukoresha ICYOKEZO mu kabari Blue Empire, Kigali, Rwanda - NTARENGWA: 02/10/2 Kigali

Isoko ryo gukodesha no gukoresha ICYOKEZO mu kabari Blue Empire, Kigali, Rwanda - NTARENGWA: 02/10/2 Kigali


Isoko ryo gukodesha no gukoresha ICYOKEZO mu kabari Blue Empire, Nyamirambo, Kigali, Rwanda - NTARENGWA: 02/10/2017


March Generation Ltd iratanga isoko ryo gukodesha no gukoresha icyokezo mu kabari kayo Blue Empire kari i Nyamirambo.


Blue Empire ni akabari keza kagira aba clients benshi.


Uwifuza iryo soko agomba kuba yujuje ibi bikurikira:  1. Kuba afite uburambe mu bijyanye n'icyokezo cy'akabari.

  2. Kwerekana ubushobozi bwo kuba wakurura aba clients bakunda icyokezo.

  3. Kwerekana ubushobozi bwo kongera umubare w'ubwoko bw'ibitekerwa mu cyokezo cya Blue Empire.


Gusura Blue Empire ni buri munsi igihe cyose hafunguye. Ibi ni byiza kugirango uwifuza gupiganira iryo soko azabikore yitegereje neza imiterere yaho.


Gupiganira isoko ni ugutanga inyandiko ifunze mu bahasha ikubiyemo amafaranga y’ubukode upiganwa yemera kuba yatanga, n’ibisobanuro by’ibyo yavugurura ndetse n’udushya yazana bitarenze tariki 02/10/2017. Iyo nyandiko ni ukuyijyana kuri Blue Empire i Nyamirambo, ukayishyikiriza manager cyangwa barman.


Bitarenze tariki ya 04/10/2017 komite Nyobozi izamenyesha uwatsindiye isoko ko yaritsindiye, n’abapiganwe bose batatsinze nabo babimenyeshwe hakoreshejwe telefone. Hanyuma bitarenze
tariki ya 06/10/2017 uwatsindiye isoko agomba kuba yishyuye amafaranga y'ubukode yemeye, kandi agahita atangira imirimo ye.


Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri +250784477844 cyangwa +250784251104.


 


Ubuyobozi bwa March Generation Ltd

The listing is expired. You can't contact the publisher.

Warning:
Please note that you should never be requested to pay to get interviews, paper for travelling, or to pass extra certifications etc...
Icyitonderwa:
Ugomba kumenyako nta narimwe ugomba kwishyura Amafaranga kugirango ubone akazi, cyangwa ngo woroherezwe kubona impapuro z'injyendo n'ibindi...
Details:
Price Check with seller
Category Other Tenders
Published date 25/09/2017
Views 616
Country Rwanda
Add to watchlist
Seller:


TOHOZA Info

Location: Nyamirambo, Kigali, Nyarugenge, Rwanda
+250784251104