ITANGAZO: Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina akitwa BAHIRE Claude
Posted March 1, 2021 at 16:55 by Tohoza INFO: Search & Find in Rwanda

ITANGAZO: Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina akitwa BAHIRE Claude

Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina mu buryo bwemewe n’amategeko izina “BAMPIGIRE” akarisimbuza izina “BAHIRE” bityo amazina ye akaba BAHIRE Claude mu bitabo by’irangamimerere.

Impamvu atanga zituma asaba guhindura amazina akaba ari uko izina “BAMPIGIRE” ari izina rimutera ipfunwe.

Ingingo z’ingenzi yashingiyeho asaba inzego zibishinzwe guhindura amazina zikaba ziri hano hasi:

ITANGAZO: Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina akitwa BAHIRE Claude

ITANGAZO: Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina akitwa BAHIRE Claude

 

Leave Comment

Receive the best offers

Stay in touch with Tohoza and we'll notify you about best ads