ITANGAZO: Uwitwa IYAKAREMYE Françoise yasabye guhindura amazina akitwa MUYANGO Fanny
Posted September 24, 2021 at 06:51 by Tohoza INFO: Search & Find in Rwanda

ITANGAZO: Uwitwa IYAKAREMYE Françoise yasabye guhindura amazina akitwa MUYANGO Fanny

Uwitwa IYAKAREMYE Françoise yasabye guhindura amazina mu buryo bwemewe n’amategeko izina “IYAKAREMYE Françoise” akayasimbuza amazina “MUYANGO Fanny” bityo amazina ye akaba MUYANGO Fanny mu bitabo by’irangamimerere.

Impamvu atanga zituma asaba guhindura amazina akaba ari uko izina “IYAKAREMYE” ari izina ry’irigenurano rimutera ipfunwe.

Ingingo z’ingenzi yashingiyeho asaba inzego zibishinzwe guhindura amazina zikaba ziri hano hasi:

ITANGAZO: Uwitwa IYAKAREMYE Françoise yasabye guhindura amazina akitwa MUYANGO Fanny

ITANGAZO: Uwitwa IYAKAREMYE Françoise yasabye guhindura amazina akitwa MUYANGO Fanny

Leave Comment

Receive the best offers

Stay in touch with Tohoza and we'll notify you about best ads