4/AAC6f_AI4bchNzBCsuxmfLaMamaTJXpI8dFACULzpF8yXYB80rLZhhk

Premium classifieds

Kanda *808#, Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Tohoza.com Nta Internet, Kigali, Rwanda

Kanda *808#, Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Tohoza.com Nta Internet, Kigali, Rwanda

Kanda * 808 # Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Toho...

Kanda *808#, Usome AKAZI kuri Tohoza.com Nta Internet ukoresheje, Kigali, Rwanda

Kanda *808#, Usome AKAZI kuri Tohoza.com Nta Internet ukoresheje, Kigali, Rwanda

Kanda * 808 # Usome Amakuru Abyara INOTI kuri Toho...

COM&C Ltd: Communication, Web  and Computer Services, Kigali, Rwanda

COM&C Ltd: Communication, Web and Computer Services, Kigali, Rwanda

COM&C Ltd: Communication, Web  and Comput...

MoreWICIKWA N'AMASOMO YO GUTUNGANYA IMISATSI N’UBWIZA YEMEWE NA WDA (HAIRDRESSING AND BEAUTY) Kigali

WICIKWA N'AMASOMO YO GUTUNGANYA IMISATSI N’UBWIZA YEMEWE NA WDA (HAIRDRESSING AND BEAUTY) Kigali


 


Ikigo ASPIRE RWANDA VTC kiramenyesha abantu bose bashaka kwiga gutunganya imisatsi n’ubwiza (HAIRDRESSING AND BEAUTY)ko kiri gutanga aya masomo yabafasha kwiteza imbere mu buryo butandukanye ntimuzacikwe.

.Aya masomo uyakurikirana mu gihe cy’umwaka umwe (1 year) ukarangiza uri umunyamwuga ukenewe ku isoko ry’umurimo.

. Iyo usoje uhabwa Certificat yemewe na WDA

 Amasomo atangwa

 Kuva kuwa MBERE kugeza  kuwa GATANU

.Turakira n’abifuza amahugurwa y’igihe gito ugahitamo ibyo ushaka kwiga

INCAMAKE Y’IBYO BIGA
1.KOZA MU MUTWE (Applying hair shampooing skills)

2. CONDITIONING HAIR

3. KUMUTSA IMISATSI NO KUDEFIRIZA (drying hair and hair relaxing skills)

4. GUFUNGA IBIGUDI NO GUSOKOZA (setting and dressing hair)

5. KOGOSHA IMISATSI (Applying hair cutting skills)

 6. GUSUKA NO GUTERA PLANTE (applying hair braiding and weaving)

7. GUTERA TENTURE (Applying hair color product skills)

8. GUTUNGANYA INZARA (pedicure and manicure)

9. KWITA KU MUKILIYA (Client’s care and consultation)

10. GUTUNGANYA UBWIZA (Beauty)

11. Uhabwa n’ubumenyi kuri BUSINESS
bugufasha kwihangira umurimo ukinjira muri ba Rwiyemezamilimo
IGICIRO : 75000Rwf/ ku gihembwe ushobora no kwishyura mu byiciro

Amasomo atangwa mu buryo bwa THEORY na PRATIQUE

 Ni bande bigishwa ?
Higishwa abantu bose babikeneye haba ku giti cyabo cyangwa boherejwe n’abakoresha babo.

Amasomo atangirwa hehe ?

Amasomo atangirwa ku kigo ASPIRE RWANDA VTC iherereye ku Gisozi mu GAKINJIRO ka Gisozi ikorera mu nyubako yitwa UMUKINDO CENTER  uradusanga muri level ya 3 uturutse hasi

 Biyandikisha bate ?

Kwiyandikisha byaratangiye. Amafaranga y’ishuli yishyurwa ku Kigo cg kuri konti ya Aspire Rwanda iri muri GT bank :211/103100/1/5101/4 yitwa ASPIRE RWANDA VTC.

Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri
Tel :0789436166/0723533225


kanda SHARE bigere ku nshuti zawe ntizicikwe.


 

You must log in or register a new account in order to contact the advertiser

Login Register for a free account

Related listings

Warning:
Please note that you should never be requested to pay to get interviews, paper for travelling, or to pass extra certifications etc...
Icyitonderwa:
Ugomba kumenyako nta narimwe ugomba kwishyura Amafaranga kugirango ubone akazi, cyangwa ngo woroherezwe kubona impapuro z'injyendo n'ibindi...
Details:
Price Check with seller
Category Universities - Schools - Trainings
Published date 30/12/2017
Views 593
Country Rwanda
Add to watchlist
Seller:


Rodrigue Shyaka

Location: Gisozi-Musezero-Amajyambere, Kigali , Gasabo, Rwanda
rshyaka@aspirerwanda.org
0789436166