Archive for:

The United States African Development Foundation - usadf - 102592

Kohereza Imbanzirizamishinga zisaba inkunga y’amafaranga ku makoperative, amatsinda y’abahinzi, n’amasosiyete nyafurika akorera mu Rwanda – NTARENGWA: 17/05/2021

Itangazo ryo kurarika Imbanzirizamishinga Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe z’Amerika kigamije iterambere muri Afurika (USADF) kirararikira amakoperative, amatsinda y’abahinzi, n’amasosiyete nyafurika, kukigeza ho imbanzirizamishinga zisaba inkunga y’amafaranga y’igishoro no kwunganirwa mu gushaka gukemura ibibazo bakoresha udushya twâgura ubushobozi bwabo mu kwongera umutungo, guhanga imirimo, kuzamura amafaranga abahinzi binjiza no kuzamura mu buryo burambye ubukungu hagendewe

The United States African Development Foundation - usadf - 102592

Submission of funding request for Cooperatives, Producer Groups, and Enterprises operating in Rwanda – CLOSE: 17/05/2021

Call for Proposals The U.S. African Development Foundation (USADF) invites proposals from African cooperatives, producer groups, and enterprises for grant financing and local support for innovative solutions that extend their own capabilities to increase revenues, create jobs, improve farmer incomes, and achieve sustainable market-based growth. Proposals will only be accepted from registered agricultural cooperatives, producer

The United States African Development Foundation - usadf - 102592

Soumission de demande de financement pour les Coopératives, Groupements et Entreprises, opérant au Rwanda – DELAI: 17/05/2021

Appel à propositions La Fondation des Etats-Unis d’Amérique pour le Développement en Afrique (USADF) invite les Coopératives Africaines, les groupements de producteurs et les entreprises de transformation, opérant au Rwanda, à soumettre des demandes de financement pour des subventions de financement et l’assistance locale pour des solutions innovantes qui vont accroître leurs capacités pour augmenter

ITANGAZO: Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina akitwa BAHIRE Claude

ITANGAZO: Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina akitwa BAHIRE Claude

Uwitwa BAMPIGIRE Claude yasabye guhindura amazina mu buryo bwemewe n’amategeko izina “BAMPIGIRE” akarisimbuza izina “BAHIRE” bityo amazina ye akaba BAHIRE Claude mu bitabo by’irangamimerere. Impamvu atanga zituma asaba guhindura amazina akaba ari uko izina “BAMPIGIRE” ari izina rimutera ipfunwe. Ingingo z’ingenzi yashingiyeho asaba inzego zibishinzwe guhindura amazina zikaba ziri hano hasi:  

Gusaba guhinduza amazina, uko bikorwa

GUHINDUZA AMAZINA, Uko bijyenda ubyikoreye, inzira bicamo kugirango ubigereho, Rwanda

Tohoza tugufasha mu nzira yawe yo guhinduza amazina, nugera ku ntambwe yo kubyamamaza mu bitangazamakuru hamagara +250786970909 na WhatsApp +250784251104. Turi kimwe mu bitangazamakuru byemerewe kwamamaza bene ayo matangazo yo guhindura izina. Guhinduza amazina umuntu ashobora kubikenera kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Izina riteye ipfunwe, izina wabatijwe, izina riri ku byangombwa by’ishuri, izina ukoresha mu mahanga, izina

Receive the best offers

Stay in touch with Tohoza and we'll notify you about best ads